એકલતા

એકલતાના મનને

જોઈએ ખુલ્લુ આકાશ

પણ તારી યાદોના વાયરા

તેની ઊડાનને સીમિત કરેછે

મારા મનમા હજી જોશ છે

શબ્દોમાં તરલતા છે

અને મનમા ખુલ્લા આકાશમાં

તારા આકાશ ભણી જવાની

એષણા…

સમયે

તારા આકાશમાં

કોઈ પંખી ઉડે તો મારું

આકાશ દેખાવડું નથી રહેતું

બનાવી જાય છે મારા આકાશને ધૂંધળુ

અદ્વૈતમાં તું કયું

આકાશ પસંદ કરીશ?

મારી ઈચ્છા છે

તારા આકાશ માં ઊડતા પંખીની

પાંખોને સહારો આપતી રહે

જેથી તે ઊડી જાય …

ધૂંધળુ આકાશ

મટી જાય …

Advertisements

11 responses to “એકલતા

  1. હરેશભાઇ,
    લાગણીને સુંદર ગુંથણી વડે સરસ રીતે વ્યક્ત કરી છે અહીં,
    પણ જરા ટૂકાવી શકાઈ હોત તો મને લાગે છે વધુ અસરકારક રીતે પ્રસ્તુતિ થઈ ગણાત.(મારા માનવા પ્રમાણે)

  2. vyakti na dil ni gaheraeyo na khalipana ne khubaj saras shabdo ma raju karyu chhe. ekalta ma pan eklata chhupayeli chhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s